« Ontslagdossier»

Gepubliceerd op 17-11-2021

Stel u wilt afscheid nemen van een medewerker. De eerste vraag die u dan gesteld wordt is of u een ‘dossier’ heeft. Wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld?

Waarom wilt u uw werknemer ontslaan?

Wat is de reden dat u het dienstverband wilt beëindigen? In de wet (het Burgerlijk Wetboek) staan verschillende ‘ontslaggronden’ die u kunt aanvoeren. U moet aanhaken bij één van deze ontslaggronden. De meest gebruikte ontslaggronden zijn: 1. bedrijfseconomische redenen,

2. langdurige ziekte,

3. disfunctioneren,

4. verwijtbaar gedrag

5. verstoorde arbeidsverhouding.

Weet dat u voor elke ontslaggrond een dossier nodig hebt. De kantonrechter of het UWV zal de ontslaggrond toetsen die u heeft opgevoerd. U moet hiervoor de juiste (bewijs)stukken aan het UWV of de rechter overleggen (die passen bij de ontslaggrond die u wilt gebruiken).

Ontslag vanwege de slechte financiële situatie

Bij bedrijfseconomische redenen moet u aantonen dat de functie van de werknemer komt te vervallen. Bijvoorbeeld door een slechte financiële situatie omdat er door Corona (en de daarmee gepaard gaande lockdowns) minder inkomsten waren. Het te overleggen dossier zal dan voor een groot deel bestaan uit de financiële gegevens van uw bedrijf.

Ook kan het zijn dat u bepaalde bedrijfsactiviteiten moet afstoten.  Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het afstoten van een cateringafdeling of de tuinman. U zult in dat geval beleidsplannen moeten indienen waaruit dat blijkt. 

Bij ontslag vanwege een zogenaamde bedrijfseconomische reden zijn verslagen van functioneringsgesprekken niet relevant. Het UWV toetst of er sprake is van een financiële noodzaak of van het afstoten van bedrijfsactiviteiten. Nu het overduidelijk niet gaat over zijn functioneren hoeft hier dus geen informatie over te worden overlegd.

Ontslag vanwege disfunctioneren

Wanneer u een werknemer wilt ontslaan omdat hij onvoldoende functioneert, dan draait het om zijn functioneren. Logischerwijs zijn dan de verslagen van functioneringsgesprekken wél heel belangrijk. Net als het doorlopen verbetertraject met de werknemer.

Conclusie

Met een ‘dossier’ wordt gedoeld op de (bewijs)stukken die u moet kunnen overleggen als u een werknemer wilt ontslaan. Het hangt af van de reden van het ontslag, waar het ‘dossier’ uit moet bestaan. Ga om die reden altijd eerst na welke ontslaggrond van toepassing is. Als de ontslaggrond bekend is, moet u nagaan met welke stukken u de ontslaggrond goed kunt motiveren c.q. onderbouwen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van ontslagdossier?

Neem daarvoor gerust contact op! We bespreken een stappenplan om tot een goed onderbouwd dossier te komen.

map-01637164131.png