« Vakantie en Corona»

Gepubliceerd op 30-05-2021

De coronamaatregelen worden langzaam aan versoepeld en het aantal vaccinaties vordert gestaag. Iedereen wil weer op vakantie, zo ook uw personeel.

Informeert u op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.  Hierop wordt via een kleurcode aangegeven naar welke landen veilig op vakantie kan worden gegaan en welke gebieden ten zeerste worden afgeraden:

·  Groen: In dit land of gebied zijn op dit moment geen coronamaatregelen die van invloed zijn op een reis of verblijf. 

·  Geel: in verband met corona hebben deze landen maatregelen getroffen die beperkte invloed hebben op het dagelijks leven.

·  Oranje: in deze landen is het dagelijks leven ontwricht. Er geldt mogelijk ook een inreisverbod.

·  Rood: dit land of gebied is totaal afgesloten. Er is geen uitzicht op in- en uitreizen.

Als werkgever kunt u gebruik maken van uw instructierecht. Wijs dan ook op het overheidsadvies om vakantie in eigen land te vieren. Instrueer uw werknemers (schriftelijk via email/whatsapp of via uw bedrijfsintranet) om zeker niet af te reizen naar landen met een oranje kleurcode

 

Voorbeeldtekst welke u kan gebruiken:

Mocht je ervoor kiezen om naar een gebied met een verhoogd risico (oranje of rood) af te reizen, dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de volgende twee zaken:

1.   Indien op jouw vakantiebestemming een lock down wordt afgekondigd terwijl je daar verblijft of als je er zelf onverhoopt besmet raakt en/of je in quarantaine moet, worden deze extra dagen verrekend met je vakantiedagen. 

2.   Indien een gebied in lock down gaat terwijl je daar op vakantie bent en het is niet mogelijk tijdig terug te reizen naar Nederland, is repatriëring jouw eigen verantwoordelijkheid

Vanzelfsprekend ondersteunen we je waar mogelijk bij moeilijkheden indien je gekozen hebt voor een vakantiebestemming die als veilig is aangemerkt op de dag van vertrek. Let op: de kleur die is toegekend aan jouw vakantiebestemming op de dag van vertrek is leidend.

Wat als uw werknemer ziek wordt? Als de werknemer in Nederland corona oploopt, meldt hij zich ziek en worden vakantiedagen ziektedagen. Anders kan het liggen als hij naar een land met een oranje of rood code gaat.

Wat zijn uw mogelijkheden?

1.   Geen loondoorbetaling als het niet-werken voor rekening en risico voor werknemer komt. Op het recht op loondoorbetaling bestaat de uitzondering dat het loon niet hoeft te worden betaald als het niet-werken voor rekening komt van de werknemer. Als een werknemer op voorhand is gewaarschuwd niet naar een ´oranje-land´ te gaan maar toch gaat en ziek wordt, is er een reële kans dat goed onderbouwd kan worden dat het niet -werken voor zijn rekening en risico dient te komen.

2.   Inhouden van vakantiedagen tijdens ziekte.  Er bestaat de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziektedagen in te houden (géén wettelijke vakantiedagen). Allereerst mag een ziektedag als vakantiedag worden aangemerkt als dit specifiek is overeengekomen in de cao of arbeidsovereenkomst. De (schriftelijke) afspraak om vakantiedagen in te houden tijdens ziekte kan ook nog vóór dat de werknemer met vakantie gaat, worden gemaakt met uw werknemer. Hij moet tijdens de ziekte instemmen met het verrekenen, tenzij deze afspraken in een cao zijn vastgelegd. De werknemer kan zich niet verzetten tegen de cao-afspraak. Is er niets vooraf overeengekomen, dan moet u toestemming vragen om te verrekenen. De werknemer mag dit weigeren.

Voorop staat dat u uw personeel duidelijk moet instrueren. Wees duidelijk dat u geen loon zult gaan betalen als de werknemer naar een oranje-gebied gaat en besmet wordt met corona en leg dit schriftelijk vast.

Vakantie-01622370750.jpg