De arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. De voorwaarden waaronder een werknemer zijn werk bij u aanvangt, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer, dan is het arbeidsrecht van toepassing.

Binnen het arbeidsrecht zijn er een veelheid van onderwerpen die voorkomen. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld:

 • Arbeidsovereenkomst (van bepaalde en onbepaalde tijd tot oproepcontracten opstellen en beoordelen)
 • Ontslagaanvragen bij UWV wegens een bedrijfseconomisch grond of langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter wegens bijvoorbeeld disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, verwijtbaar gedrag
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst (opstellen en beoordelen)
 • Transitievergoeding
 • Reorganisaties
 • Loonvorderingen
 • CAO-vorderingen
 • Re-integratieperikelen bij ziekte
 • Pensioenen
 • Concurrentiebedingen
   

De wijze waarop er met deze zaken wordt omgegaan, kan vergaande consequenties voor u hebben. Daarbij kan niet uit het oog verloren worden dat regelgeving en jurisprudentie over deze onderwerpen nog wel eens wil veranderen.

Deskundige en ervaren advisering en bijstand is dan ook van groot belang.

Contact:

mobiel: 06-40728618

email:  info@vdbm-legal.nl