« De vaststellingsovereenkomst»

Gepubliceerd op 31-08-2020

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin partijen (werkgever en werknemer) in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. De voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt, worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Er komt geen UWV of kantonrechter aan te pas. Deze (vaak voorkomende beëindiging van een dienstverband wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

In onderling overleg

Een vaststellingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. Dit geeft u de gelegenheid om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging van uw dienstverband. Als u een dergelijke overeenkomst aangeboden krijgt van uw werkgever is het verstandig om direct juridische hulp in te roepen.

Mocht er geen overeenstemming bereikt worden over een beëindiging van het dienstverband dan kan de werkgever, afhankelijk van de ontslaggrond, bij UWV een ontslagvergunning aanvragen of bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek indienen.

Gevolgen

Als u eenmaal een handtekening onder een vaststellingsovereenkomst heeft geplaatst dan is het heel moeilijk om deze nog te laten vernietigen, ontbinden of wijzigen. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen zal de rechter één van de hiervoor genoemde sanctiemogelijkheden toepassen (bijvoorbeeld als de werkgever zeer grote (aantoonbare) druk uitoefent op de werknemer om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst).

De vaststellingsovereenkomst en WW

Onderschat niet de wijze waarop een vaststellingsovereenkomst is geformuleerd. Wanneer de vaststellingsovereenkomst correct is geformuleerd, kan een vaststellingsovereenkomst wel degelijk WW-proof zijn. Anders gezegd: met een vaststellingsovereenkomst kunt u een WW-uitkering krijgen. Dit geeft wel aan dat het belangrijk is om de juiste bewoordingen en afspraken in de overeenkomst vast te leggen.

Bedenktijd

Uw werkgever moet u (in de vaststellingsovereenkomst) erop wijzen dat u een bedenktermijn van 14 dagen heeft. Als uw werkgever u hier niet op wijst is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. Als u zich bedenkt en terugkomt op uw besluit om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, moet u dat binnen de termijn schriftelijk aan uw werkgever laten weten. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.

Juridische kosten

Tijdens de onderhandelingsfase wordt doorgaans overeengekomen dat de werkgever de gehele kosten of een groot deel van de kosten voor juridische bijstand vergoedt. Deze afspraak wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

juridisch-01598857997.jpg