model vaststellingsovereenkomst verschil van inzicht

document-01612949742.jpg

242,00

prijs exclusief 21% btw: € 200,00

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin partijen (werkgever en werknemer) in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. De voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt, worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Er komt geen UWV of kantonrechter aan te pas. Deze (vaak voorkomende beëindiging van een dienstverband wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Ook in een vaststellingsovereenkomst dient een ontslagreden te zijn opgenomen. In dit model vaststellingsovereenkomst is als ontslagreden `verschil van inzicht` gebruikt. Verschil van inzicht wordt meestal gebruikt als neutrale, niet verwijtbare ontslagreden wanneer in goed overleg de arbeidsovereenkomst verbroken wordt. Deze ontslagreden wordt door het UWV in een vaststellingsovereenkomst geaccepteerd.

In onderling overleg

Een vaststellingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. Dit geeft u de gelegenheid om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging van het dienstverband. 

De vaststellingsovereenkomst en WW

Onderschat niet de wijze waarop een vaststellingsovereenkomst is geformuleerd. Wanneer de vaststellingsovereenkomst correct is geformuleerd, kan een vaststellingsovereenkomst wel degelijk WW-proof zijn. Anders gezegd: met een vaststellingsovereenkomst komt de werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering. Dit geeft wel aan dat het belangrijk is om de juiste bewoordingen en afspraken in de overeenkomst vast te leggen.

Contact?!

Het staat u uiteraard vrij om in dit model vaststellingsovereenkomst zelf de persoonlijke gegevens en de voorwaarden in te vullen maar u kunt ook met mij contact opnemen zodat u ervan verzekerd bent dat de gegevens correct zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

 06-40728618

 info@vdbm-legal.nlv

De vaststellingsovereenkomst wordt u digitaal toegestuurd.