AMBTENARENrecht

Naar verwachting zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 in werking treden. De rechtspositie van de meeste ambtenaren zal daarmee ingrijpend wijzigen. Zij gaan immers van (eenzijdige) aanstelling naar (een tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. De periode tot 1 januari 2020 biedt overheidswerkgevers en de organisatie voor overheidspersoneel de gelegenheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten die gelijktijdig met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking kunnen treden. Van bestuursrecht (Algemene Wet Bestuursrecht) naar civiel recht (Burgerlijk Wetboek). Van de ene op de andere dag zal het arbeidsrecht zich gaan uitstrekken over ambtenaren.

 

Tot het moment van inwerkingtreding blijven er vooralsnog belangrijke verschillen bestaan tussen het ambtenaren-, en het arbeidsrecht. Zo zijn besluiten over de rechtspositie (bijvoorbeeld de aanstelling, ontslag, het opleggen van disciplinaire maatregelen) eenzijdige rechtshandelingen. Hiertegen staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. De bezwaartermijn is zes weken die strikt gehanteerd wordt. Het is dan ook van belang dat u tijdig deskundig advies inwint. VDBM Legal kan u in deze procedures juridische bijstand leveren.

 

Binnen het ambtenarenrecht zijn er een veelheid van onderwerpen die voorkomen. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld:

 

  • Ontslagbesluit (wegens onbekwaam-, of ongeschiktheid, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie)

  • Strafontslag

  • Disciplinaire straffen (schriftelijke berisping, overplaatsing, schorsing, voorwaardelijke straf)

  • Overlijdensuitkering

  • Arbeidsongeschiktheid

  • Nevenwerkzaamheden

De wijze waarop er met deze zaken wordt omgegaan, kan vergaande consequenties voor u hebben. Deskundige en ervaren advisering en bijstand is dan ook van groot belang.

 

VDBM Legal staat u graag met gedegen kennis en ervaring bij. Altijd klantgericht en pragmatisch ingesteld.

 

VDBM Legal  I Geldropseweg 17a I  5591 EA  Heeze

T. 06 - 407 286 18  I  info@vdbm-legal.nl I  www.vdbm-legal.nl

• Algemene voorwaarden